You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Skärvstenshög

1)Röse, 14 m diam och 2,2 m h. Stenarna är 0,2-0,6 m st, vanligen0,3-0,4 m st. I mitten grop, 2 m diam och 0,7 m dj. Beväxt med 3granar, 4 rönnar, 1 björk och ett flertal lövbuskar. 6 m V om 1:2)Skärvstenshög, 8 m diam och 0,4 m h. I ytan talrika stenar,0,1-0,6 m st, vanligen 0,1-0,2 m st, delvis skörbrända.Övertorvad och beväxt med 8 granar och hasselbuskar. 37m N 35cg Vom 1: 3)Skärvstenshög, när…