You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Skärvstenshög

Skärvstenshög, 12-14 m diam och 1-1,5 m h. Fyllning av 0,1-0,5 mst stenar, vanligen 0,1-0,2 m st, delvis skörbrända. Övertorvadoch beväxt med 2 lönnar, 1 björk, 1 gran och många lövbuskar samt2 stubbar. Omedelbart NV om skärvstenshögen är röjda ytor,enstaka röjningsrösen samt enstaka terrasseringar. T

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.