Runristning

1) Runsten, granit, 2,25 m h, 1.95 m br (NV-SÖ) och 0,45 m tj.Runhöjd 5-7 cm. Ristningen vetter mot SV. 4,5 m V 30cg S om nr1är: 2) Runsten, granit, 2,8 m h, 1,3 m br (SV-NÖ) och 0,48 m tj.Runhöjd 4-10 cm. Ristningen vetter mot SÖ. Stenen som varitavslagen, har lagats. Ett triangelformigt stycke fattas dock istenens nedre del. T

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas el…