You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornborg

Fornborg, 150x70 m (NV-SÖ) belägen på ett mindre högt berg sluttande mot SÖ och med lodräta stup mot NV. Murar finns upplagda tvärs över berget SV-NÖ riktning. Den nordöstligaste muren är ca 13 m l, 4 m br och 0,7-1,0 m h av 0,3-1,8 m st stenar. Muren är delvis mycket vällagd men något nedrasad. Genom denna mur finns en uppgång, 3 m br. SV om muren finns en mindre mur, 4 m l, 1-2 m br och 0,5-1,4 …