You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande bildning

Rapport Arkeologikonsult 2002:1071;
Vid den arkeologiska utredningen bedömdes att lämningarna inte utgjorde gravar. Lämningarna ansågs utgöra odlingssten eller naturbildningar.


Rapport RAÄ Dnr 413-4511-1996 (Arkeologikonsult);
Gravfält, va 35 x 20 m (NV-SO) bestående av ca 5 runda stensättningar 3-6 m diam och 0,2-0,2 m h, övertorvade. Vid provstick påträffades sot- och kollager. Byråmäsigt inla…