You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande bildning

Hög(?) 10 m diam och 1,2 m h. Schaktskadad i Ö kanten. Bevuxen meden tall. 1 björk, 2 lönnar och några mindre lövbuskar. Har jämnslänt och profil i N-V-S. Dock osäker som fornlämning p g a detisolerade läget och förekomst av ? liknande moränbildningari området. Bör besiktigas i höst.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.