You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensättningsliknande lämning, närmast rund, 6 m diam och 0,3 m h.Jordfyllning utan i grästorv med i ytan enstaka stenar 0,3-1 mst. I V-N tendens tillkantkedja(?) 0,3 m h av 0,4-0,6 m l stenar.Bevuxen med flerstammig lönn. Läget bra, skiljer till form ochmaterial från den i omgivningen talrika sprängstenen. Kan varafornlämning

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas elle…