You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gravfält

Gravfält, bestående av ca 8 fornlämningar. Dessa utgöras av 2högar och ca 8 runda stensättningar. Högarna äro 7-10 m i diamoch ca 0,6 m h. (Av största) den största är avplanad ovanpå ochhar upptill talrika ca 0,3 m stora stenar i ytan.Stensättningarna äro 4-10 m i diam och 0,2-0,3 m h. Alla äroövertorvade. Den största har i kanten enstaka 0,4-1 m l ochintill0,3 m höga stenar. Halva gravfältet är n…