You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Gamla åkrar. Två paralella åkrar ca 60 m l (V 40cg S-Ö 40cg N)och ca 5 m br ryggande 0,4-0,5 m h. Åkrarna åtskiljas av ett ca1,0 m br och 0,4 m dj dike, vars botten (enligt tidigareinventering) utgöres av en oregelbunden stensträng av 0,4-0,7 mst stenar. Detta kan numera inte ses. Liknande diken av sammaslags stensträng begränsa de båda åkrarnas yttersidor. Åkrarnatorde ligga ca 1,25 m över Målar…