You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande bildning

Vallbildning, ca 20x3,5 m (NNÖ-SSV) och 0,3 m h. I ytan spridda 0,3-0,5 m st stenar. Belägen 7 m N om Sigtuna 240:2 och ÖSÖ om Sigtuna 240:5. Mellan Sigtuna 240:1-4 samt Ö-SÖ-S därom är markytan röjd och stenfri med ett i S grunt dike, vilket talar för att vallarna till större delen kan innehålla odlingssten, den största (240:4) möjligen naturlig vall som påbyggts. - - Tillägg dnr 321-3062-2004: V…