You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensatt grop, ca 4 m diam, ca 1,25 m dj. Stenskodd kant av block,0,3-0,7 m st. Delvis fylld med sten och skräp. 2 granar och 5aspar står runt gropen. Ställvis röjningssten kring kanten, somsaknar vall utanför. Svårbedömd. 35-50 m Ö-ÖSÖ därom är ett parövertorvade, oregelbunden förhöjningar, 7-9 m st och 0,3 m h,vilka dock verkar vara tämligen mjuka i ytan.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkra…