You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kämpasten, Naturföremål/-bildning med tradition

Block, ca 3x2 m (NÖ-SV) och 2,9 m h, med namn och tradition.
Sägnen omtalas av M. Aschaneus. Enligt honom har det legat en värnbom vid Kämpestenen, "... at ther haft warit en wärn Boom eller kädia emellan vddarna, Huilchet wäll Trolligit är, attom så haft varit, att för de broo hafr stått ofnan vatnett på Stenkijstor, och the som thå ther vnder hade kunnat komma med bååtar, skulle då icke komma ö…