You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Södertil, Bytomt/gårdstomt

Bytomt, bestående av husgrunder, svaga spår av. På markerat område syns rester av grunder och tegel efter manbyggnad i NV delen och husgrundrest efter uthus i SÖ delen. I närheten finns en stor fruktträdgård. Södertil förstördes efter en brand.

- - Tillägg dnr 321-489-2005: Ändrad utbredning efter arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte, då inga konstruktioner och endast sentida fynd påt…