You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnad

Stensträng, ca 70 m l (NNÖ-SSV), bestående av en enkel rad enskiktade stenar, 0,3-0,5 m st. Har sannolikt hängt samman med Sigtuna 223:1. Direkt SV härom är ett möjligt gravfält, Sigtuna 129:1.

Tillägg dnr 321-701-2006: Vid arkeologisk förundersökning år 2005 ca 20 m N och V härom i form av schaktövervakning påträffades inget av antikvariskt intresse.