You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sammanförda lämningar

1) Ristning, i form av kompassros, 0,35x0,35. Enkel stjärnform medde 16 huvudvädersträcken markerade, och N-strecket markerat medpil. 0,4 m SV om kompassrosen är årtalet: 185423 m S 20cg Vom nr 1 och 14 m N om NÖ kanten av bostadshus är: 2) Ristning, iöversidan av flack granithäll, 1,4x0,6 (Ö-V). Ristningen bestårav texten:1756Övrig text se boken!

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. In…