You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Ristning, medeltid/historisk tid

1) Minnesinskrift, 1,7x1,5 m (VNV-ÖSÖ), anbragt i svagtVNV-sluttande hällyta på krönet av klippa. Den lyder: Se texten iboken! Mellan och över årtalet är inhugget en arm med värja, enkanon, en tretungad fana och ett ankare. Mellan andra och tredjeraden nedifrån samt ovan signaturen är blomsterslingor.Inskriften är imålad med röd färg. 8 m VNV om nr 1 och 1-2 m SÖom strand är: 2) Inskrifter inom e…