You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Husgrundsliknande lämning, 17x9 m (N-S). Vallarna är 1,5-2 m broch 0,3-0,9 m h, bestående av 0,3-0,7 m st gråstenar. Eventuellingång i SÖ-hörnet. I S är vallen låg och otydlig. Inre ytan ärlägre än naturlig markyta och jämn. Mellan vallen och den inreytan är en ränna, intill 0,5 m br och 0,15 m dj. 3 m frånS-gaveln är en ränna i Ö-V. Beväxt med 1 björk och granar. Ejhusgrund men sannolikt funktion…