You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Stensättningsliknande lämning, rund, 4 m diam och 0,3 m h.Övertorvad. Mittgrop, 1 m diam och 0,3 m dj. I Ö en sten i ytan,0,2 m st. Troligen gammal myrstack. Beväxt med sly. 15 m N 30cg Öom nr 1 är: 2) Stensättningsliknande lämning, rund, 5 m diam och0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka, 0,2-0,3 m st stenar.NV-sidan rak. Beväxt med rönn- och aspbuskar. Trolitvis gammaltodlingsröse.

OBS. Fri…