You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande bildning

Husgrund, (?)terrasserad, (sentida), ca 10x5 m l (20-220cg) och iden Ö delen intill 1,5 m h. Uppbyggd av gråstenar 0,5-1 m st.Naturliga block, ca 1,5 m st, ingår även i terrassen. Ytan ärnågot ojämn och gropig med enstaka synliga stenar samt jordtäcktoch beväxt med vintergröna och ett kraftigt lövträd. I det NÖhörnet är en öppning varifrån en 3 m l och 1 m br gång leder ut.På bägge sidor om denna …