You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Skärvstenshög, närmast rund, 5 m diam och 1 m h. Vid provstickframkom talrika skärvstenar 2-15 cm st. Högen är anlagd på ochSSV om mindre bergklack. Övermossad och beväxt med en stor talloch 5 mindre granar. 3 m Ö om högen är ett odlingsröse 3 m diamoch 0,3 m h möjligen forntida. Omkring och särskilt NÖ om högenär i den svaga sluttningen stenröjda ytor och stenanhopningar.Troligen boplatsyta inom …