You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stora Morotsvik, Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, 200x100 m (NV-SÖ), bestående av minst 7husgrunder, markerade skorstensstockar samt i ett fall enkallmurad stenkällare. (Se skiss). Med säkerhet torpet StoraMorotsvik (Måråsvik) nämnt är 1689. 100 m mot SV ligger ett ännuexisterande torp, Lilla Morotsvik från 1800-talets slut. T

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.