You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stridsvärn

Värn? 12x7 m (NÖ-SV), bestående av 2 parallella vallar av jord ochsten, 0,1-0,2 m st. Vallarna är 1-3 m br och 0,1-1 m h.SÖ-långsidan är högst och bredast. SV halvan är nyligen uppgrävdintill 1 m dj. NÖ delen är rel jämn med en försänkning mellanvallarna, möjligen kan denna del härröra från en äldreanläggning. Beväxt med 8 tallar. Se skiss i boken.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Infor…