You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplatsområde

Skärvstenshög, närmast oval, 7x6 m (N-S) och 0,5 m h. Gräsbeväxtoch övermossad. Vid provstick framkom i svart jord skärvstenar2-6 cm st. Högens S del är otydlig. Beväxt med 1 björk, 1 talloch 1 gran. Intill och NÖ om högen är en jämn stenröjd yta, ca 10m diam, troligen boplatsyta. I området Ö om högen finns äldreodlingsrösen, möjligen delvis av förhistoriskt ursprung.

OBS. Fritexterna är inte kva…