You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Guds berg, Husgrund, historisk tid

Bebyggelselämningar, 50x30 m (NÖ-SV), bestående av rester av(minst) 2 nära varandra belägna husgrunder, markerade avgrundstenar, samt 3-4 små högar av småsten, troligenröjningssten. Dessutom flera konstruktioner av stenar, lagda irader.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.