You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stenhuset, Slott/herresäte

Ruin, rekt, 34x23 m (NV-SÖ) och 1-6 m h. Ruinen består av murar,0,7-1,4 m tj. Dessa är murade av 0,1-1 m st stenar. Ruinen äruppbyggd kring en central byggnadskropp, 34x9 m. Från denna ärfrån N långsidan en utbyggnad, troligen en förstuga. I anslutningtill S långsidan är murar samt övertorvade partier, troligen rumoch ingångar. Det centrala partiet av ruinen är indelat i 5 rumav varierande storlek…