You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnadssystem

Stensträngssystem med en sammanlagd längd av ca 1160 m (VNV-ÖSÖ och N-S), stensträngarna möts i en kil i NV. Stensträngarna är enskiktade, 1-3 m br och 0,1-0,6 m h av i allmänhet 0,4-0,8 m st stenar. Flera större stenar och block ingår. Ställvis består strängarna av enkla rader stenar, ibland kantställda. Vissa partier är nedsjunkna och otydliga, samt i skogspartier övermossade. Delvis är sentida …