You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Stensättning, rund, 8 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytanenstaka stenar, 0,2-0,4 m st. I S kanten rest av kantkedja,0,1-0,2 m h av 0,3-0,7 m st stenar. Beväxt med små rönn- ochkrusbärsbuskar. Intill och ÖSÖ om nr 1 är 2) Stensättning? rund,4 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,3 mst. I kanterna beväxt med två buskar. 4 m SSV om nr 1 är 3)Stensättning liknande lämni…