You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande bildning

Stensättningsliknande bildning, närmast rund, 5 m diam och 0,2 mh. Övertorvad med några över ytan uppstickande stenar, 0,4-0,8 mst och intill 0,3 m h. Beväxt med enbuskar och aspsly. Sannoliktnaturbildning.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.