You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

Röjnings- och odlingslämninar inom ett ca 60x40 m (N-S) st område.Bestående av ett 10-tal oregelbundna ansamlingar av röjnings- ochodlingssten 3-6 m diamoch 0,1-0,4 m h. Med inslag av störreblock. Några är stensättningsliknande. marken är naturligt mycketsten- och blockrik. Beväxt med tallar björkar och enbuskar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felakti…