You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, historisk tid

1) Kolarkoja, rest av, bestående av en närmast cirkelrundjordvall, 5 m diam, 1,5 m br och 0,4 m h med en 0,6 m bringångsöppning i S. Omedelbart V därom ligger en eldstad, 1,5x2 moch 0,5 m h. 3 m S om nr1 är: 2) Kolbotten, rund, 11 m diam medfotränna. Ytan är flack, gropig och ojämn. Bevuxen med fleratallar. T

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.