You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Begravningsplats

Kolerakyrkogård, närmast kvadratisk, 24 m sida (NÖ-SV). Denbegränsas av ränna, 1,5 m br och 0,5 m dj. Innanför rännanbegränsas kolerakyrkogården av en stensatt vall, 2 m br och 0,5 mh. Diagonalt i N-S korsas kolerakyrkogården av en ränna, 1 m broch 0,25 dj. Relativt jämn yta, beväxt med stora granar. Från Shörnet löper mot S ett dike. T

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan s…