You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensättningsliknande lämning, närmast rund, ca 6 m diam, fylld ca0,4 m hög. Fyllning av 0,3-0,7 m stora stenar. Gles kantkedja med0,5-0,9 m stora stenar. Omplockad. I Ö saknas kantkedjan och endel fyllningsstenar. Beväxt med 1 liten och 2 stora tallar,asptelningar, lingonris och ljung. Naturbildning. SSÖ ommlämningen ligger en rad stenar, ca 40 m V om lämningen ligger enannan stenrad i riktning N…