You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensättningsliknande lämning, rund ca 15 m diam, fylld ca 0,7 mhög. Övertorvad med enstaka i ytan synliga stenar 0,2-0,4 mstora. Ytan mycket ojämn. I stensättningens N-delligger ett stortflyttblock. Mycket odlingssten har kastats på i synnerhet iÖ-delen där också en hög tegelskärvor ligger. Beväxt med 1 litentall, ekbuskar och ett törnrosesnår. Osäker fornlämning. Tomtningmed rest av husgr.Odling…