You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Stensättningsliknande lämnig, närmast rund 4,6 m diam och 0,15m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,1-0,3 m st, varavett par i toppen är skärviga genom körskador. Delvis belägen påberg 35 m Ö 30cg N om nr 1. och 1 m ÖSÖ släpvägär 2)Stensättnings liknande lämning, närmast rund, 3 m diam och 0,3 mh. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,2 m st. Beväxt med entall och en björk

OBS. Fritext…