You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sammanförda lämningar

Område med 3-4 stensättngsliknande lämningar, 22x15 m (N-S). Dessaär rundade 4-5 m diam och 0,2-0,4 m h. Övertorvade ochövermossade med i ytan talrika stenar, 0,2-0,4 m st. Läget ochdelvis formerna talar för fornl., materialet mot

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.