You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gravfält

Gravfält, 40x35 m (NNÖ-SSV), bestående av 7 fornlämningar. Dessautgöres av 1 hög och 6 runda stensättningar. Högen är 6 m diamoch 0,8 m h. I ytan lera, småsten och grus. Beväxt med en granoch några lövbuskar. De runda stensättningarna är 4-7 m diam och0,2-0,3 m h. Övertorvade, några med i ytan enstaka stenar,0,2-0,3 m st. Gravfältet som till stor del är risbelarmat, ärbeväxt med ung granskog samt…