You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Harkrankboda gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

Bebyggelselämningar inom ett ca 70x60 m st område (Ö-V), beståendeav bl. a. 1) Husgrund 8x6 m (N-S), spismur i SÖ hörnet. 2)Husgrund 6x4 m (N-S). 3) Spismurca 1x1 m, 0,5 m h. 4) Källargrund4x3 m (V-Ö) med ingång i V. 5) Husgrund 6x4 m (N-S), spismur på Ölångväggen, alla belägna i övre delen. Dessutom finns ettobestämbart antal grunder efter ekonomibyggnader, planeringar ochterrasseringar. Området …