You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gravfält

Gravfält, 120x40 m stort (NV-SÖ) bestående av 15 fornlämningar.Dessa utgöras av 4 högar och ca 11 stensättningar. Högarna som ärbelägna i gravfältets NV del är ca 4-7 m i diam och 0,6-0,8 m h.De har tämligen klar begränsning. En av högarna har en grop imitten närmast rund ca 1 m diam och 0,4 m dj samt stenar ca0,3-0,5 m stora i SSV kanten. Övertorvade samt bevuxna med ihuvudsak tallskog. Stensättn…