You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensättning? rund, ca 9 m diam och ca 0,40 m h. I kanten enstakastenar, 0,50-1 m st. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2 mst. Ingen riktig begränsning. Svårbedömd. Tät markvegetation avgräs och brännässlor. 11 m SSV om nr 1 är en 2)Stensättningsliknande förhöjning, rund, 3-4 m diam och 0,2 m h.Övertorvad. 20 m NNV om nr 1 är en 3) Högliknande lämning, 6 mdiam och 1 m h. I mitten grop, 3 m d…