You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Fornlämningsliknande lämning bestående av svagt skålad yta, möjligen p g a odling? För med information se skannat bokuppslag. Beskrivningen upprättad i samband med RAÄ dnr 3.4.2-2093-2015.