You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

På fotokartans angivna plats är nu villatomt med plan,någotÖ-sluttande gräsmatta. Dock finns en oregelbunden rabatt, 4 mdiam och 0,4 m h, av uppkastade stenar, 0,1-0,8 m st. Beväxt meden lönn, en rönn och buskage. Rabatten är enligt tomtägarengenomgrävd, och stenarna hopsamlade från gräsmattan.Stensättningen? var redan år1930 svårbedömd med oklar form ochpåfylld sten. Den var 5 m diam och 0,5 m h.…