You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Stensättningsliknande lämning? oregelbundet rundad, 5 m diamoch 0,2 m h. Kraftigt övermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar.Beväxt med en stor och 2 små björkar samt i Ö delen av ett parmindre granar. 1 m S 20cg V om nr 1 är 2) Stensättningsliknandelämning,? närmast rund, 6 m diam och 0,2 m h. Kraftigt övermossadfyllning av 0,2-0,5 m st stenar. Beväxt med 5 små granar ochnågra buskar. På plats…