You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande bildning

Stensättningsliknande lämning, 4 m diam, fylld och 0,2 m h.Övertorvad. S delen stöter intill gammal åker. Beväxt med någrabjörkar. På lämningen är placerad en mindre vedbod. Sannoliktnaturbildning och odlingssten.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.