You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Grundlämning, oregelbundet kvadratisk, 5x5 m (NV-SÖ) med intill0,4 m h, starkt oregelbunden kantläggning av 0,2-1,3 m st stenar.Lägre i mitten. 2 tallar i kanten.Fiskekoja? 40 m S om nr 1 är:2) Stensättningsliknande lämning, 4 m diam och 0,3 m h.Övermossad med i ytan synliga stenar 0,2-0,4 m. Sannoliktröjningsröse.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara fe…