You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gravfält

Gravfält, 35x30 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 12 fornlämningar, 3-6 mdiam och 0,1-0,4 m h. En stensättning i V delen är någotoregelbunden, 6 m diam, övertorvad ochhar en grop och gleskantkedja av 0,5-1,3 m l stenar samt i ytan ojämt liggandestenar. Flertalet övriga är övermossade, 3-4 delvis övertorvademed fyllning av eller i ytan synliga stenar, vanligen 0,2-0,5 mst. Minst 4 har kantkedja 0,1-0,3 m h…