You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

1) Tjärdal?, 10 m diam i mitten en grop 5 m diam, i mitten en grop4 m diam och 1,1 m dj. Vall kring kanten 2-3 m br och 0,2 m h.Från gropen utgår mot S en rännformad del, 2 m l, 1,5 m br, 0,4 mdj. Bevuxen med ett tiotal tallar och granar. T

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.