You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Stensättningsliknande lämning, 8 m diam, 0,4 m h. Fyllning av0,1-0,4 m st stenar. Lämningen torde vara uppförd av stenfrånodlad mark omkring. I angränsande markyta finns skyttevärnoch om. SSV om lämningen är ett litet gränsröse. 28 m N 30cg Ö om1 är: 2) Stensättningsliknande lämning, 7 m diam och 0,4 m h.Fyllning av ojämt, uppkastat stenmaterial. Odlingsröse. Bevuxetmed rönn.

OBS. Fritexterna …