You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande bildning

1) Stensättningsliknande lämning, rund, 2 m diam och 0,2 m h. Iytan synliga stenar 0,2-0,4 m st. Övermossad. I V delen ett block1x1 m och 0,7 m h. Bevuxen med kraftig tall. Omedelbart invid ochSSV om nr 1 är: 2) Stensättningsliknande lämning, oregelbunden3x2,5 m. Enstaka stenar 0,2-0,4 m st. Synliga i ytan. Övertorvad.Bevuxen med mindre björk och enbuskar. 40 m Ö 7cg N om nr 1 är:3) Stensättningsl…