You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensättningsliknande lämning, närmast rund, ca 7 m i diam och 0,2m h. Övermossad fyllning av 0,1-0,5 m st stenar. Ojämn yta ochoklara yttre begränsningar. Beväxt med ett kraftigt lövträd ochflera lövbuskar. I omgivningen finns oregelbundnastenanhopningar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.