You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensättningsliknande lämning, närmast rund, ca 5 m i diam och 0,2 m h. Övertorvad. I utkanterna är enstaka stenar, (rest av kantkedja(?)) 0,4-1 m st. Ytan något ojämn och de yttre begränsningarna något oklara. Belägen 6 m S om Husby-Ärlinghundra 48:1.

Tillägg dnr 321-4485-2007: Vid arkologisk förundersökning år 2007 påträffades 3 osäkra stensättningar 30 - 45 m N om lämningen samt en vägbank, Hu…